Skip to main content
  • Sub

Bankommittén

Aktuellt: 

pdf2023-06-08 INFORMATION FRÅN BANKOMMITTÈN
pdf2023-02-27_atgarder_sedan_hostmotet_2022_samt_verksamhetsberattelse_2022.pdf
pdfInformation från bankommittén 2022-06-08 

 

Syfte

Att upprätthålla en prioriterad åtgärdslista/handlingsplan på kort och lång sikt med önskvärda åtgärder på banan, övningsområden, klubbhusområde samt range. (Förslag från medlemmar tas tacksamt emot via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Åtgärder skall vid behov kunna kostnadsberäknas och presenteras för styrelsen för beslut. 

Åtgärderna ska leda till att Linköpings golfklubb blir en attraktivare golfanläggning. 

För att kunna tillvarata intressen för många olika kategorier spelare ska kommittén ha en blandad sammansättning vad gäller t ex ålder, kön och hcp. 

SGF:s och klubbens långsiktiga strategier skall tas i beaktande. Även kommunens, i den mån det är möjligt. Exempel: Fler än tre tee (för olika typer av spelare)

Information från bankommittén
(Önskemål om information att lägga upp tas tackasamt emot. Mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

1. Löpande banskötsel pdflänk
2. Ideellt arbete (se nedan)
3. Vad händer med banan om kommunen tar hål 11? (se nedan)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ideellt arbete
När det gäller ideellt arbete så har vi idag två grupper som regelbundet hjälper till på banan:
1) Varje tisdagsförmiddag mellan 9 - ca 11 hjälper "Gren Team" till med främst röjningsarbete och gallring runt om på anläggningen.
2) Jämna veckor, måndagsförmiddag, mellan 9:00 - ca 12:00 har vi en grupp som hjälper till med "tee- och fairway-lagning".

Det skulle också vara bra om vi kunde etablera en ideellt arbetande "Resursgrupp" som kunde kontaktas om det dyker upp sporadiska arbetsuppgifter utöver ovanstående. 

 Därför söker vi dig som kan tänka dig att ingå i en "Resursgrupp" och/eller vill ingå i någon av de andra två grupperna ovan.  Som gruppmedlem deltar du de gånger du kan (alla är nödvändigtvis inte med varje gång).

 Skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du kan tänka dig att ingå i "Resursgruppen", ingå i någon av de andra två grupperna ovan eller vill veta mer.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Vad händer med banan om kommunen tar hål 11?
2020 tecknades ett nytt arrendeavtal som sträcker sig fram till 30 juni 2045. Det ger oss nu möjligheter att investera och satsa under kommande år.

Det finns två områden som är undantagna och där arrendeavtalet löper fram till 30 juni 2023 (och förlängs med två år åt gången om det inte sägs upp senast två år före arrendetidens utgång).

Områdena är:
A) en mycket liten smal remsa av rangen längst ner i högra hörnet. (stör nog inte nämnvärt)
B) I hörnet mot Mjärdevi, dvs mot 11:ans green och 12:ans utslag.

När (om) kommunen bestämmer sig för att ta område B i anspråk har vi alltså två år på oss att göra en ny bansträckning för hål 10 till 18 och få ersättning av kommunen för att återskapa med nya hål så att vi behåller vår 18 hålsbana.

Gott och väl så. Men så länge kommunen inte säger upp dessa områden får vi ingen ersättning för eventuella förberedelser. Därför kan vi bara planera/skissa på en ny bansträckning för hål 10 till 18 innan beslut från kommunen. Ett möjligt förslag på ny bansträckning kan du se om du klickar på länken ”pdfFörslag på ny bansträckning”.
Enligt information från kommunen (vintern 2021) så är det inte aktuellt att ta område B i anspråk än på flera år. Därför bygger vi  under 2022 ny vit, gul och röd tee framför vår historiska damtee. Orange tee kommer inte att flyttas.

Har du frågor eller synpunkter på förslaget så skicka dessa till ordförande i bankommittén och klubbchef.